Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-068
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   15.06.2008
Gazeta Zyrtare: 30/2008