Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-15/2013
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë dhe Inovacvionit
Data e publikimit:   17.05.2013