Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-37/2009
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë dhe Inovacvionit
Data e publikimit:   15.12.2009