Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-9/2010
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë dhe Inovacvionit
Data e publikimit:   05.07.2010