Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT- 3/2009
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë dhe Inovacvionit
I shfuqizuar
Data e publikimit:   09.02.2009