Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 02/L-52
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   01.06.2006
Gazeta Zyrtare: 1/2006