Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-07/2011
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   14.09.2011