Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-2/2008
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   03.03.2008