Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-42/2007
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   09.10.2007