Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT- 48/2007
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
I shfuqizuar
Data e publikimit:   09.10.2007