Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-060
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   29.06.2012
Gazeta Zyrtare: 17/2012