Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 06/2008 QRK
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   07.03.2008