Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 01/2009 QRK
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   28.01.2009