Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 35/07 MMPH
Institucioni Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor
I shfuqizuar
Data e publikimit:   26.07.2007