Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-203
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   30.11.2010
Gazeta Zyrtare: 89/2010