Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 02/L-34
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   01.10.2006
Gazeta Zyrtare: 5/2006