Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 2004/11
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   01.07.2008
Gazeta Zyrtare: 29/2008