Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-124
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   28.09.2012
Gazeta Zyrtare: 27/2012