Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-25/2012
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë dhe Inovacvionit
Data e publikimit:   22.10.2012