Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHTI-17/2023-UA
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë dhe Inovacvionit
Data e publikimit:   15.01.2024