Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-189
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   21.10.2010
Gazeta Zyrtare: 82/2010