Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MTI-04/2015
Institucioni Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë
I shfuqizuar
Data e publikimit:   01.09.2015