Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 06/L-114
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   11.03.2019
Gazeta Zyrtare: 8/2019