Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 08/L-128
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   26.04.2022
Gazeta Zyrtare: 11/2022