Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-149
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   25.06.2010
Gazeta Zyrtare: 72/2010