Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-051
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   04.06.2008
Gazeta Zyrtare: 28/2008