Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 02/L-20
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   01.11.2006
Gazeta Zyrtare: 6/2006