Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-039
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   09.09.2011
Gazeta Zyrtare: 14/2011