Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MTI-07/2011
Institucioni Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë
I shfuqizuar
Data e publikimit:   22.04.2011