Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-022
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   19.08.2015
Gazeta Zyrtare: 25/2015