Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-143
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   29.10.2009
Gazeta Zyrtare: 59/2009