Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MBPZHR-Nr.10/2021-UA
24.11.2021
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural   Udhëzime Administrative
MBPZHR-07/2021-UA
01.09.2021
MMPH-UA_MMPHI_ 03.2021-UA
24.11.2021
MMPH-06/2019-UA
12.07.2019
MMPH-UA_MMPHI_02.2021-UA
24.11.2021
MMPH-05/2019-UA
12.07.2019
MZHE-04/2021-UA
19.11.2021
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal   Udhëzime Administrative
MAPL-01/2021-UA
18.11.2021
MAPL-03/2018-UA
31.12.2018
Ministria e Kulturës, e Rinisë dhe e Sporteve   Udhëzime Administrative
MKRS-01-UA
12.11.2021
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural   Udhëzime Administrative
MBPZHR-NR.09/2021-UA
11.11.2021
MBPZHR-02/2013
20.03.2013
QRK-07/2021-RR
01.11.2021
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal   Rregullore
MAPL-1334-RR
01.11.2021
MBPZHR-Nr.08/2021-UA
29.10.2021
MBPZHR-02.2020-UA
20.07.2020
QRK-06/2021-RR
25.10.2021
QRK-10/2019-RR
01.08.2019
Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë   Udhëzime Administrative
MTI-05-2020-UA
07.10.2021
Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë   Udhëzime Administrative
MTI-04-2021-UA
07.10.2021
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit