Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
QRK-15/2017-RR
10.11.2017
QRK-02/2011
22.03.2011
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale   Udhëzime Administrative
MPMS-07/2017-UA
31.10.2017
MPMS-05/2014
04.07.2014
MPMS-14/2011
15.12.2011
MPMS-06/2017-UA
31.10.2017
MPMS-10/2012
06.08.2012
Ministria e Administratës Publike   Rregullore
MAP-01/2017-RR
30.10.2017
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-14/2017-UA
25.10.2017
Ministria e Zhvillimit Ekonomik   Udhëzime Administrative
MZHE-08/2017-UA
24.10.2017
QRK-14/2017-RR
13.10.2017
QRK-02/2011
22.03.2011
MD-05/2017-UA
11.10.2017
MFSK-05/2017-RR
10.10.2017
MPB-05/2017-RR
03.10.2017
MPB-04/2017-RR
03.10.2017
MPB-05/2015
17.12.2015
MD-04/2017-UA
19.09.2017
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-13/2017-RR
18.09.2017
QRK-04/2016-RR
22.03.2016
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit