Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-Nr. 01.2021-UA
01.02.2021
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-03/2015
10.03.2015
Ministria e Zhvillimit Ekonomik   Rregullore
MZHE-03/2020-UA
28.01.2021
MZHE-01/2008
24.01.2008
Qeveria e Republikës së Kosovës   Udhëzime Administrative
QRK-03-UA
26.01.2021
Qeveria e Republikës së Kosovës   Udhëzime Administrative
UA 06/2008 QRK
07.03.2008
QRK-01/2021-UA
22.01.2021
QRK-02/2021-UA
22.01.2021
QRK-01/2021-RR
22.01.2021
ZKM-01/2021-RR
22.01.2021
Qeveria e Republikës së Kosovës   Udhëzime Administrative
QRK-04/2020-UA
11.01.2021
MAPL-05/2020-UA
31.12.2020
MAPL-02/2018-UA
31.12.2018
MAPL-03/2014
05.11.2014
MPMS-05/2020-UA
31.12.2020
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale   Udhëzime Administrative
MPMS-12/2011
30.11.2011
MPMS-04/2020-UA
31.12.2020
MPMS-03/2012
19.04.2012
MPMS-03/2020-UA
31.12.2020
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale   Udhëzime Administrative
MPMS-04/2012
26.04.2012
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit