Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MPMS-02/2018-UA
19.04.2018
MPMS-03/2015
29.12.2015
MPMS-01/2018-UA
19.04.2018
MPMS-04/2015
29.12.2015
MKRS-08/2016-RR
18.04.2018
MKRS- 01/2013
03.05.2013
Ministria e Administratës Publike   Rregullore
MAP-01/2018-RR
12.04.2018
MKRS-07/2016-RR
05.04.2018
MKRS-02/2013
03.05.2013
QRK-04/2018-RR
29.03.2018
MMPH-01/2018-UA
26.03.2018
UA 41/05 MMPH
04.03.2005
MMPH-01.2018-RR
26.03.2018
QRK-03/2018-UA
20.03.2018
MPB-03/2018-UA
20.03.2018
MPB-04/2008
20.06.2008
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-02/2018-UA
20.03.2018
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-24/2011
31.10.2011
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-01/2018-UA
20.03.2018
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-16/2016
26.10.2016
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit