Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
QRK-01/2018-RR
05.02.2018
QRK-02/2018-UA
02.02.2018
QRK-01/2018-UA
02.02.2018
QRK-23/2017-RR
02.02.2018
MKRS-01/2018-RR
24.01.2018
QRK-11/2017-UA
31.12.2017
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-21/2017-RR
31.12.2017
QRK-20/2017-RR
31.12.2017
QRK-19/2017-RR
31.12.2017
QRK-18/2017-RR
31.12.2017
QRK-10/2017-UA
29.12.2017
QRK-17/2017-RR
29.12.2017
QRK-16/2016-RR
08.12.2016
MMPH-18/2017-UA
29.12.2017
MMPH 10/2010
09.02.2010
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-17/2017-UA
29.12.2017
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-16/2017-UA
29.12.2017
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-15/2017-UA
29.12.2017
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-28/2014
30.12.2014
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale   Udhëzime Administrative
MPMS-09/2017-UA
29.12.2017
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit