Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MM-NR 01/2020-RR
13.03.2020
MFSK-04/2017-RR
17.07.2017
QRK-05/2020-RR
21.02.2020
QRK-30/2018-RR
09.01.2019
QRK-26/2018-RR
31.12.2018
QRK-07/2018-RR
07.05.2018
QRK-16/2017-RR
23.11.2017
QRK-15/2017-RR
10.11.2017
QRK-02/2011
22.03.2011
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-04/2020-RR
18.02.2020
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-03/2020-RR
18.02.2020
QRK-01/2020-RR
18.02.2020
QRK-09/2012
08.05.2012
QRK-02/2020-RR
14.02.2020
MBPZHR-19/2019-UA
31.12.2019
MBPZHR-18/2019-UA
31.12.2019
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural   Udhëzime Administrative
MBPZHR-18/2019-UA
31.12.2019
MF-10/2019-UA
31.12.2019
MF-06/2011
13.07.2011
MF-09/2019-UA
31.12.2019
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit