Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MI-Nr.03/2023-UA
25.01.2023
MI-13/2017-UA
30.06.2017
Ministria e Infrastrukturës   Udhëzime Administrative
MI-Nr.02/2023-UA
25.01.2023
MI-Nr.14/2017-UA
30.06.2017
Ministria e Infrastrukturës   Udhëzime Administrative
MI-Nr.01/2023-UA
25.01.2023
Ministria e Infrastrukturës   Udhëzime Administrative
MI-08/2016
03.04.2017
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë   Udhëzime Administrative
MINT-02-2023-UA
20.01.2023
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë   Udhëzime Administrative
MINT-01-2023-UA
19.01.2023
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë   Udhëzime Administrative
MTI-10/2016
03.08.2016
Ministria e Mjedisit e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës   Udhëzime Administrative
MMPHI-10/2022-UA
10.01.2023
Ministria e Infrastrukturës   Udhëzime Administrative
MI-01/2018-UA
03.05.2018
QRK-10/2022-RR
30.12.2022
QRK-26/2020-RR
23.11.2020
MD-NR.08/2022-UA
30.12.2022
MD-01/2021-UA
26.04.2021
MD-07/2020-UA
16.11.2020
MD-02/2020-UA
24.07.2020
MD-NR.07/2022-UA
30.12.2022
MD-03/2020-UA
24.07.2020
Ministria e Kulturës, e Rinisë dhe e Sporteve   Rregullore
MKRS-14/2022-RR
30.12.2022
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit