Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MZHE-03/2020-UA
11.08.2020
Ministria e Zhvillimit Ekonomik   Udhëzime Administrative
MZHE-02/2020-UA
11.08.2020
MZHE-02/2015
29.12.2015
Ministria e Zhvillimit Ekonomik   Udhëzime Administrative
MZHE-04/2012
17.12.2015
MAPL-01/2020-RR
04.08.2020
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal   Rregullore
MAPL-02/2017-RR
19.03.2018
MPB-03/2020-UA
29.07.2020
MPB-06/2014
18.04.2014
MPB-02/2020-UA
29.07.2020
MD-04/2020-UA
24.07.2020
MD-03/2020-UA
24.07.2020
MD-02/2020-UA
24.07.2020
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural   Udhëzime Administrative
MBPZHR-03/2020-UA
20.07.2020
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural   Udhëzime Administrative
MBPZHR-02.2020-UA
20.07.2020
MTI-02/2020-RR
15.07.2020
Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë   Udhëzime Administrative
MTI-03/2013
23.04.2013
MM-NR 04/2020-RR
14.07.2020
MFSK-03/2016
27.12.2016
MTI-03/2020-UA
08.07.2020
MD-01/2020-RR
03.07.2020
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit