Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
Qeveria e Republikës së Kosovës   Udhëzime Administrative
QRK-01/2024-UA
12.04.2024
QRK-08/2024-RR
12.04.2024
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural   Udhëzime Administrative
MBPZHR-NR.08/2024-UA
11.04.2024
ZKM-08/2024-RR
03.04.2024
QRK-05/2017-RR
13.06.2017
QRK-16/2015
23.12.2015
Ministria e Shëndetësisë   Udhëzime Administrative
MSH-01/2024-UA
28.03.2024
MSH-17/2013
18.10.2013
MM-NR 01/2024-RR
27.03.2024
Ministria e Mjedisit e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës   Udhëzime Administrative
MMPHI-04/24-UA
27.03.2024
Ministria e Infrastrukturës   Udhëzime Administrative
MI-Nr.01/2023-UA
25.01.2023
Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë dhe Inovacvionit   Udhëzime Administrative
MASHTI-01/2024-UA
26.03.2024
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural   Udhëzime Administrative
MBPZHR-NR.07/2024-UA
21.03.2024
MBPZHR-MBPZHR-NR.01/2024-UA
15.03.2024
MBPZHR-06.2015-UA
27.10.2015
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural   Udhëzime Administrative
MBPZHR-12/2012
29.10.2012
QRK-07/2024-RR
12.03.2024
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve   Udhëzime Administrative
MFPT-01/2024-UA
11.03.2024
MPMS-07/2017-UA
31.10.2017
QRK-06/2024-RR
07.03.2024
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit