Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MD-01/19-UA
17.04.2019
Ministria e Drejtësisë   Udhëzime Administrative
MD-7/2010
07.09.2010
MM-NR.01/2019-RR
16.04.2019
QRK-09/2015-RR
15.04.2019
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-04/2011
03.06.2011
MTI-02/2019-UA
15.04.2019
MTI-16/2016
07.11.2016
MPB-04/2019-UA
10.04.2019
MZHE-03/2019-RR
10.04.2019
MZHE-Nr.02/2019-RR
08.04.2019
MZHE-01/2008
24.01.2008
QRK-01/2019-UA
03.04.2019
QRK-05/2019-RR
03.04.2019
QRK-26/2013
21.10.2013
MZHE-01/2019-RR
25.03.2019
QRK-05/2018-RR
21.03.2019
MPB-03/2019-UA
18.03.2019
MPB-09/2014
21.05.2014
MF-Nr.02/2019-UA
07.03.2019
MF-05/2011
13.07.2011
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit