Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
QRK-03/2020-UA
18.09.2020
QRK-20/2020-RR
18.09.2020
QRK-19/2020-RR
18.09.2020
QRK-18/2020-RR
18.09.2020
QRK-17/2020-RR
18.09.2020
Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë   Udhëzime Administrative
MASHT-85/2020-UA
17.09.2020
MPB-08/2020-UA
14.09.2020
MM-NR 01/2020-UA
11.09.2020
MZHE-06/2020-UA
10.09.2020
MPB-07/2020-UA
08.09.2020
MPB-06/2020-UA
08.09.2020
MPB-05/2015
29.04.2015
MPB-05/2020-UA
08.09.2020
MPB-04/2014
18.04.2014
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-04/2020-UA
01.09.2020
MPB-24/2013
29.11.2013
MZHE-05/2020-UA
01.09.2020
QRK-16/2020-RR
27.08.2020
QRK-15/2020-RR
27.08.2020
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-14/2020-RR
27.08.2020
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit