Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MKRS-04-RR
19.01.2022
MKRS-04/2019-RR
31.12.2019
MKRS-05/2014-RR
04.12.2014
MF-Nr. 01/2022-RR
12.01.2022
MF-02/2017
22.02.2017
MKRS-03-RR
10.01.2022
MKRS-03-UA
06.01.2022
MKRS-02-RR
05.01.2022
Ministria e Zhvillimit Ekonomik   Udhëzime Administrative
MZHE-06/2021-UA
30.12.2021
MZHE-05/2021-UA
20.12.2021
QRK-08/2021-UA
15.12.2021
QRK-07/2013
07.10.2013
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal   Udhëzime Administrative
MAPL-0-953-UA
15.12.2021
MAPL-03/ 2010
29.07.2010
MM-NR.05/2021-RR
15.12.2021
MM-NR 06/2020-RR
29.12.2020
Qeveria e Republikës së Kosovës   Udhëzime Administrative
QRK-10/2021-UA
14.12.2021
Qeveria e Republikës së Kosovës   Udhëzime Administrative
QRK-16/2012
24.12.2012
QRK-09/2021-UA
14.12.2021
QRK-03/2015
10.06.2015
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit