Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MD-10/2019-UA
10.12.2019
MD-11/2019-UA
10.12.2019
MD-04/2014
05.02.2014
MD-03/2012
21.05.2012
MM-NR 17/2019-RR
26.11.2019
MM-NR 16/2019-RR
26.11.2019
MFSK-01/2015
10.03.2015
MM-NR 15/2019-RR
26.11.2019
MFSK-01/2013
25.04.2013
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-13/2019-UA
22.11.2019
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH- 01/2013
05.11.2014
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-12/19-UA
22.11.2019
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH- 02/2013
05.11.2014
MMPH-05/2012
11.06.2012
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-11/19-UA
22.11.2019
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-10/19-UA
22.11.2019
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-09/19-UA
22.11.2019
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-08/2019-UA
22.11.2019
MMPH-11/2017-UA
27.07.2017
Ministria e Administratës Publike   Rregullore
MAP-Nr.01/2019-RR
21.11.2019
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit