Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MTI-09/2022-UA
11.08.2022
MTI-05/2013
07.05.2013
MTI-08/2022-UA
11.08.2022
MTI-07-2020-UA
27.10.2020
MTI-07/2022-UA
11.08.2022
MTI-12/2013
29.08.2013
MTI-01-2022-RR
11.08.2022
MTI-02/2021-RR
16.03.2021
MKRS-04-RR
10.08.2022
MKRS-04-RR
19.01.2022
MTI-06-2022-UA
10.08.2022
MTI-03/2020-UA
03.06.2020
MPB-01/2022-RR
04.08.2022
MPB-04/2017-RR
03.10.2017
Qeveria e Republikës së Kosovës   Udhëzime Administrative
QRK-05/2022-UA
01.08.2022
QRK-01/2015
03.02.2015
QRK-03/2022-RR
01.08.2022
QRK-04/2021-RR
10.09.2021
QRK-02/2021-RR
30.03.2021
MD-05/2022-UA
25.07.2022
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit