Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MZHE-08/2020-UA
29.10.2020
MTI-08-2020-UA
27.10.2020
MTI-07-2020-UA
27.10.2020
MTI-06-2020-UA
27.10.2020
QRK-24/2020-RR
26.10.2020
MM-NR 02/2020-UA
22.10.2020
MFSK-03/2015
11.12.2015
MPMS-02/2020-RR
22.10.2020
MPMS-05/2014
31.12.2014
MPMS-01/2020-RR
22.10.2020
MPMS-04/2014
22.10.2014
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-23/2020-RR
15.10.2020
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-21/2017-RR
31.12.2017
MPB-03/2020-RR
15.10.2020
MPB-05/2017-RR
03.10.2017
Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë   Udhëzime Administrative
MASHT-119/2020-UA
09.10.2020
MZHE-07/2020-UA
07.10.2020
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-22/2020-RR
06.10.2020
QRK-13/2017-RR
18.09.2017
QRK-21/2020-RR
06.10.2020
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit