Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MF-01/2021-UA
15.09.2021
QRK-05/2021-RR
10.09.2021
QRK-04/2021-RR
10.09.2021
QRK-02/2021-RR
30.03.2021
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural   Udhëzime Administrative
MBPZHR-07/2021-UA
01.09.2021
MTI-03-2021-UA
19.08.2021
MTI-14/2013
26.09.2013
Qeveria e Republikës së Kosovës   Udhëzime Administrative
QRK-06/2021-UA
04.08.2021
Qeveria e Republikës së Kosovës   Udhëzime Administrative
QRK-02/2016-UA
04.03.2016
QRK-07/2021-UA
04.08.2021
UA 06/2007 QRK
04.06.2007
MM-NR 04/2021-RR
03.08.2021
MM-NR 11/2019-RR
31.10.2019
MZHE-O2/2021-UA
16.07.2021
MZHE-01/2021-UA
15.07.2021
MTI-02/2021-UA
25.06.2021
MTI-11-2020-UA
18.11.2020
Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë   Udhëzime Administrative
MTI-01/2021-UA
24.06.2021
MTI-03/2020-UA
08.07.2020
MM-NR 03/2021-RR
15.06.2021
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit