Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MFPT-02/2024-UA
24.05.2024
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve   Udhëzime Administrative
MF-Nr.02/2019-UA
07.03.2019
QRK-16/2024-RR
16.05.2024
QRK-15/2024-RR
16.05.2024
QRK-17/2011
28.10.2011
QRK-14/2024-RR
16.05.2024
QRK-13/2024-RR
16.05.2024
QRK-14/2011
28.10.2011
QRK-03/2024-UA
15.05.2024
QRK-12/2024-RR
15.05.2024
QRK-15/2011
28.10.2011
QRK-11/2024-RR
15.05.2024
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-37/2012
31.12.2012
QRK- 36/2012
31.12.2012
QRK-16/2011
28.10.2011
MASHTI-02/2024-UA
14.05.2024
MMPHI-14/24-UA
10.05.2024
Ministria e Mjedisit e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës   Udhëzime Administrative
MMPHI-08/24-UA
10.05.2024
MMPH- 03/2012
17.12.2012
Ministria e Mjedisit e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës   Udhëzime Administrative
MMPHI-11/24-UA
10.05.2024
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit