Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MD-02/2023-UA
24.03.2023
MM-NR 03/2023-RR
22.03.2023
MM-NR 02/2023-RR
22.03.2023
MM-NR 01/2023-RR
22.03.2023
Ministria e Shëndetësisë   Udhëzime Administrative
MSH-01/2023-UA
17.03.2023
Ministria e Shëndetësisë   Udhëzime Administrative
MSH-05/2017-UA
15.06.2017
MINT-06/2023-UA
09.03.2023
MMPHI-UA_ 05.2023-UA
06.03.2023
Ministria e Mjedisit e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës   Udhëzime Administrative
MMPH-12/19-UA
22.11.2019
MMPHI-UA_04.2023-UA
06.03.2023
Ministria e Mjedisit e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës   Udhëzime Administrative
MMPH-11/19-UA
22.11.2019
MINT-05-2023-UA
02.03.2023
MKK-01/2023-UA
02.03.2023
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë   Udhëzime Administrative
MINT-04/2023-UA
24.02.2023
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural   Udhëzime Administrative
MBPZHR-NR.01/2023-UA
21.02.2023
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë   Udhëzime Administrative
MINT-03/2023-UA
15.02.2023
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë   Udhëzime Administrative
MTI-12/2016
24.08.2016
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve   Rregullore
MFPT-02-2023-RR
07.02.2023
MFPT-01/2023-RR
07.02.2023
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-11/2023-RR
06.02.2023
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit