Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
QRK-12/2022-UA
29.11.2022
QRK-02/2014
07.11.2014
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-09/2022-RR
29.11.2022
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-23/2020-RR
15.10.2020
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë   Udhëzime Administrative
MINT-13-2022-UA
29.11.2022
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë   Udhëzime Administrative
MTI-10-2020-UA
18.11.2020
MSH-02/2022-UA
23.11.2022
QRK-08/2022-RR
22.11.2022
QRK-16/2012
24.07.2012
MM-NR 05/2022-RR
22.11.2022
08/2022
22.11.2022
MAPL-01/2020-UA
14.11.2022
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal   Rregullore
MAPL-02/2017-RR
19.03.2018
MD-06/2022-UA
14.11.2022
MD-13/2013
27.12.2013
MZHE-01/2022-UA
03.11.2022
MPB-05/2022-UA
31.10.2022
MPB-04/2022-UA
23.09.2022
MBPZHR-NR.13/2022-UA
26.10.2022
MBPZHR-NR.11/2022-UA
26.10.2022
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit