Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MPMS-07/2017-RR
14.12.2017
MPMS-06/2017-RR
14.12.2017
MPMS-05/2017-RR
14.12.2017
MPMS-08/2017-UA
07.12.2017
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale   Udhëzime Administrative
MPMS-02/2016
11.11.2016
MPMS-04/2017-RR
07.12.2017
MPMS-03/2017-RR
07.12.2017
MAP-02/2017-RR
06.12.2017
MAP-01/2008
07.03.2008
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-12/2017-UA
06.12.2017
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-11/2017-UA
06.12.2017
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
UA 18/2012 MPB
06.06.2012
MD-06/2017-UA
29.11.2017
QRK-16/2017-RR
23.11.2017
QRK-07/2011
29.06.2011
QRK-02/2011
22.03.2011
QRK-15/2017-RR
10.11.2017
QRK-02/2011
22.03.2011
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale   Udhëzime Administrative
MPMS-07/2017-UA
31.10.2017
MPMS-05/2014
04.07.2014
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit