Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MMPH-02/22-UA
17.05.2022
MMPH-UA_MMPH_ 30/14-UA
30.12.2014
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-02/2022-UA
12.05.2022
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-11/2014
27.10.2014
MD-02/2022-UA
22.04.2022
Ministria e Zhvillimit Ekonomik   Rregullore
MZHE-Nr.01/2022-RR
22.04.2022
MZHE-00/2008
24.06.2008
MI-01/2022-UA
19.04.2022
MI-26/2017-UA
31.12.2017
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural   Udhëzime Administrative
MBPZHR-MBPZHR-NR.02/2022-UA
13.04.2022
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural   Udhëzime Administrative
MBPZHR-MBPZHR_NR.01/2022-UA
13.04.2022
MD-01/2022-UA
13.04.2022
MD-01/2017-UA
20.07.2017
MD-06/2014
27.03.2014
QRK-01/2022-UA
06.04.2022
QRK-03/2016-UA
05.05.2016
QRK-02/2022-UA
05.04.2022
Qeveria e Republikës së Kosovës   Udhëzime Administrative
QRK-03/2012-UA
04.04.2012
QRK-01/2022-RR
11.03.2022
QRK-15/2020-RR
27.08.2020
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit