Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MPB-10/2017-UA
15.08.2017
MZHE-06/2017-UA
08.08.2017
MZHE-02/2013
31.12.2013
MZHE-07/2017-UA
08.08.2017
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-09/2017-UA
27.07.2017
MPB-08/2017-UA
27.07.2017
MPB-07/2017-UA
27.07.2017
MPB-11/2013
19.07.2013
Ministria e Financave   Udhëzime Administrative
MF-02-2017-UA
21.07.2017
MD-03/2017-UA
20.07.2017
MD-01/2013
16.04.2013
MD-02/2017-UA
20.07.2017
MD-01/2017-UA
20.07.2017
MD-06/2014
27.03.2014
MPB-05/2017-UA
18.07.2017
MPB-05/2014
18.04.2014
Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës   Rregullore
MFSK-04/2017-RR
17.07.2017
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-09/2017-UA
14.07.2017
MPB-04/2017-UA
12.07.2017
Ministria e Zhvillimit Ekonomik   Udhëzime Administrative
MZHE-05/2017-UA
30.06.2017
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit