Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MAPL-01/2014
Institucioni Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
I shfuqizuar
Data e publikimit:   05.11.2014