Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MAPL-02/2020-UA
Institucioni Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Data e publikimit:   01.10.2020