Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MAPL-05/2013
Institucioni Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
I shfuqizuar
Data e publikimit:   12.07.2013