Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MAPL-01/2015
Institucioni Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
I shfuqizuar
Data e publikimit:   28.12.2015