Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MBPZHR-12/2012
Institucioni Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural
I shfuqizuar
Data e publikimit:   29.10.2012