Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MBPZHR-06.2015-UA
Institucioni Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural
Fusha e Acquis të BE-së: Bujqësia dhe zhvillimi rural,
I shfuqizuar
Data e publikimit:   27.10.2015