Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-223
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   30.12.2013
Gazeta Zyrtare: 57/2013