Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-222
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   02.08.2010
Gazeta Zyrtare: 75/2010