Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-179
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Fusha e Acquis të BE-së: Politika e transportit,
Data e publikimit:   13.06.2013
Gazeta Zyrtare: 21/2013