Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 02/L-127
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   15.08.2008
Gazeta Zyrtare: 35/2008