Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MTI-02/2012
Institucioni Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë
I shfuqizuar
Data e publikimit:   01.02.2012