Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-144
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   05.11.2009
Gazeta Zyrtare: 60/2009