Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MAPL-01/2012
Institucioni Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
I shfuqizuar
Data e publikimit:   17.01.2012