Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MAPL-05/2018-UA
Institucioni Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
I shfuqizuar
Data e publikimit:   27.05.2019