Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MAPL-2008/10-UA
Institucioni Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
I shfuqizuar
Data e publikimit:   15.07.2008