Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA-01/2016-MAPL
Institucioni Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Data e publikimit:   31.10.2016