Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 08/L-017
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   21.07.2022
Gazeta Zyrtare: 19/2022