Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-159
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   05.02.2010
Gazeta Zyrtare: 65/2010